Warszawa - Mory
ul Połczyńska 121
22 664 57 68

Zakres wykonywanych badań technicznych :

  • motocykle i motorowery;
  • pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
  • ciągniki rolnicze;
  • przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami'
  • pojazdy przystosowane do zasilania gazem;
  • pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów.