Warszawa - Mory
ul Połczyńska 121
22 664 57 68

Całkowita opłata za wykonanie badania technicznego pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami). W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.


Poniżej przykładowe pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych

Badanie okresowe samochodu o  masie całkowitej do 3,5 t 99zł
Badanie okresowe motocykla, ciągnika rolniczego 63zł
Badanie przyczepy 79zł
Badanie samochodu z instalacją gazową 162zł
Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy 147zł
Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym 94zł
Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego 35zł

Firma wystawia faktury VAT